Razítkovací hra

Lesní slavnost Lapků z Drakova

Razítkovací hra

Putuj s Vandrovní knížkou po území Lapků z Drakova a hledej zlatý poklad

Cílem hry je získat otisky alespoň pěti razítek do Vandrovní knížky. Zlatý poklad je ukryt někde na území Lapků z Drakova. Víme jen, že jej doposud nikdo nenašel a tak se snaž, možná to budeš právě Ty, kdo poklad nalezne. Razítko Pastýře Gilla není povinné a je doporučeno náročnějším turistům nebo těm, kteří trasu začínají na Rejvízu. Na některých stanovištích můžeš získat na památku kartičku s Jesenickým skřítkem. Je jich osm. Kdo se i nedělní soutěže „Drakovský plaváček“ zúčastní, domů si odnese pamětní list Jesenické průvodkyně Violky s vodníkem, Plaváčkův odznak a 10 nejlepších si odnese zlatou cihličku. Stanoviště jsou viditelně označena orientační cedulí. Vandrovní knížku zakoupíš u pořadatelů v hlavním stanu. Hra je určená dětem a mládeži do 15 let

 

  1. Razítko – Památný buk (800 m před Drakovem),

razítko hledej u skřítků ve Zlaté kuželně nebo u vrbenských rybářů

 

  1. Razítka – Veverka, Lesní bylinka a Řád Sv. Huberta (Drakov)

Veverku hledej u lesníků Biskupských lesů, Lesní bylinku ve stánku ACTAEA

Karlovice a Řád Sv. Huberta zde také lehce nalezneš

 

  1. Razítko Zasaď svůj strom (za Drakovem)

Hledej směrník na cestě ke Slučímu potoku a lesníky Biskupských lesů

 

  1. razítko Vodník a Černokněžník

500m za Drakovem u velkého vodního kola a mostku Slučího potoka

 

  1. razítko Zlatokop Henry

700m za Drakovem – rýžoviště zlatokopů ze Zlatých Hor

 

  1. razítko Drachenburg

Přechody přes řeku Černá Opava k strážcům hradu

a loupeživých rytířů

 

  1. razítko Lesní galerie (Lorenzova huť)

800m za Drakovem – výstava fotografií

Nyského Knížectví jezer a hor

 

  1. razítko Pastýř Gill (Rejvíz)

    Tady končí trasa Lapků z Drakova a hledání pokladu. Razítko Pastýře Gilla ve

Staré tkalcovně (dům č.p. 12) získáš a odpočinout nebo občerstvit se můžeš ve

zdejších penzionech.

 

Razítko Drakovský plaváček získá každý, kdo se v sobotu a dopoledne v neděli k Plaváčkové soutěži přihlásí ve stanu pořadatelů – Spolku Přátelé Vrbenska

logo spolekBL_logo